Аудит

Аудиторські послуги

Обов'язковий аудит

  • підтвердження достовірності річної фінансової звітності господарюючих суб’єктів (акціонерних товариств, компаній, емітентів цінних паперів), звітність яких офіційно оприлюднюється (крім банків) за МСФЗ або ПСБО (У);
  • аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог МСФЗ;
  • підтвердження фінансового стану засновників підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, фінансових компаній, інших підприємств;
  • аудит підприємств, у разі порушення справи про банкрутство або визнання їх неплатоспроможними;
  • підтвердження ліквідаційного або розподільчого балансу підприємств, що ліквідуються, реорганізовуються.
За результатами проведеного обов’язкового аудиту надається офіційний аудиторський висновок згідно вимог регулюючих органів.

Ініціативна аудиторська перевірка

  • достовірність фінансової звітності та інформації, що надається власникам (в тому числі управлінські звіти);
  • повнота нарахування та сплата податків разом з порядком ведення податкового обліку;
  • стану бухгалтерського обліку;
  • окремі види господарських операцій, рахунків чи статей звітності (наприклад, касова дисципліна, чи дебіторська заборгованість).
За результатами аудиторської перевірки замовнику надається аудиторський висновок та конфіденційний звіт, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом перевірки, та містяться рекомендації щодо виправлення помилок та усунення порушень.

Виконання погоджених процедур

1. Підготовка фінансової інформації:
  • трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), у фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);
  • консолідація фінансової звітності корпорацій та інших об’єднань підприємств відповідно до Національних або Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS/IFRS);
  • перевірки видатків по фінансуванню;
  • перевірки видатків по грантах;
  • запити по підтвердженню розрахунків з контрагентами (дебіторської та кредиторської заборгованостей);
  • аналіз фінансового стану;
  • оцінка відповідності управлінського обліку;
  • перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів, в тому числі, повязаних з інвентаризацією активів;
  • оцінка стану бухгалтерського та податкового обліку перед податковою перевіркою.
За результатами погоджених процедур (завдання) замовнику надається звіт аудитора, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом договору.

2. Консультації з питань оподаткування, що включають:
  • консультації з питань комплексного податкового планування та оптимізації податкових ризиків;
  • консультації з питань застосування податкового законодавства, у тому числі з організації податкового обліку та складання податкової звітності.
З будь яких питань, що стосуються аудиту, Ви можете отримати детальну консультацію, зателефонувавши в наш офіс.
© Copyright 2012-2020 АКФ Бізнес Партнери. Всі права збережено.

Search

Сайт розроблено в PBB-дизайн