Публікації

Чи виникає ризик донарахування ПДВ на безоплатну передачу пакетів покупцям і як його можливо зменшити

У випадку, якщо Товариство використовує безкоштовну передачу пакетів для пакування проданого товару покупцям та не відображає вартість пакету при продажі товару (в чеку клієнта) існує ймовірність спору з органами податкової інспекції при проходженні податкової перевірки щодо донарахування податкових зобов’язань з ПДВ на таку безоплатну роздачу.

Відповідно до підпункту 14.1.13 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) безоплатна передача товарів, робіт, послуг, необоротних активів – це їх передача без висунення вимоги щодо компенсації їх вартості або їх повернення. Згідно з пунктом 188.1 ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів, робіт, послуг визначається, виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій – не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 ПКУ) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. Безоплатна передача товарів передбачає, що договірна вартість дорівнює нулю, тому й податкові зобов’язання з ПДВ за цією операцією дорівнюють також нулю (якщо це неконтрольована операція). Безоплатна передача товарів, робіт, послуг не відноситься до господарської діяльності, оскільки вона не спрямована на отримання доходу. Таким чином, при безоплатній передачі товарів, робіт, послуг, необоротних активів платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 «г» ПКУ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, якщо під час їх придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту.
Другий можливий шлях обліку пакетів у складі витрат збуту (згідно ПДСБО 16) як рекламні матеріали, які не підлягають оподаткуванню ПДВ згідно листа ДПС «Про віднесення до складу податкового кредиту суму ПДВ за товарами, придбаними для проведення рекламних заходів», який буде вимагати дотримання відповідної процедури:

  1. наказ керівника про проведення рекламних заходів. У наказі варто зазначити дату, місце та мету їх проведення, терміни і коло осіб, відповідальних за організацію та виконання підготовчих робіт, а також необхідно обов’язково вказати, що такий захід провадиться виключно з рекламною метою. Якщо під час рекламних заходів планується безкоштовна передача товарів, то в наказі зазначається кількість кожного найменування товару та інша інформація, яка б також свідчила про рекламний характер діяльності;
  2. план підготовки до проведення рекламних заходів. Цей документ є вагомим доказом рекламних, передпродажних заходів. У документі наводять календарний план заходів із зазначенням термінів та відповідальних осіб;
  3. кошторис витрат на проведення рекламних заходів. У документі вказується номенклатура та кількість зразків товарів, рекламних матеріалів й інших ТМЦ, які передбачено передавати під час проведення заходів;
  4. накладні на відпуск ТМЦ зі складу. При проведенні безкоштовної передачі товарів та розповсюдженні рекламних матеріалів особа, відповідальна за їх передачу, одержує відповідні матеріальні цінності на складі підприємства під звіт. Відпуск матеріальних цінностей зі складу оформлюється видатковою накладною;
  5. звіт про проведення рекламних заходів. По завершенні рекламних заходів відповідальні особи складають звіт про фактичні витрати на їх проведення та надають їх на затвердження керівнику.

В іншому разі пакети будуть нести подвійне навантаження і пакувальних і рекламних матеріалів, що обліковуються на рахунку 209 та списуються на витрати збуту.

Директор, аудитор  ТОВ АКФ Бізнес Партнери                   Наталія Цуприк

© Copyright 2012-2022 АКФ Бізнес Партнери. Всі права збережено.

Search

Сайт розроблено в PBB-дизайн