Бізнес Партнери || Аудиторська компанія

Резерв відпусток або як бути у 2016 році

There are no translations available.

Резерв відпусток або як бути  у 2016 році

А чи потрібно нам створювати це забезпечення?

Як відомо, за підсумками 2016 року (як і за 2015) податок на прибуток визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного відповідно до національних або міжнародних стандартів бухобліку на податкові різниці (пп. 134.1.1 ПКУ).  Відповідно до пп.пп. 139.1.1, 139.1.2, фінансовий результат до оподаткування коригується на суму витрат на формування резервів і забезпечень для відшкодування майбутніх витрат, крім  забезпечення на відпустку працівникам й інших виплат, пов'язаних з оплатою праці.

Формування забезпечення невикористаних відпусток - вимога національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Мінфін у листі від 09.06.2006 р. № 31-34000-20 25/12321 висловив, що формування резерву відпусток носить  імперативний характер (тобто є обов’язковим).

Норма, встановлена пунктом 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам” і пунктом 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”,  є імперативною для застосування підприємством нормою. Забезпечення на виплату відпусток створюється у тому звітному періоді, в якому у підприємства виникло внаслідок минулих подій зобов’язання, оцінка якого може бути розрахунково визначена.

Забезпечення створюють, якщо одночасно виконуються такі умови:

  1. внаслідок минулих подій виникає зобов'язання, погашення якого, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що передбачають одержання економічних вигід;
  1. існує ймовірність, що вибуття ресурсів, які передбачають одержання економічних вигід, необхідно для виконання зобов'язання;
  2. оцінка забезпечення може бути достовірно визначена.

Усе вищесказане стосується невикористаних  відпусток працівників (забезпечення формують для виплат за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню (основна й додаткові, а також додаткові відпустки працівникам із дітьми). Тобто,

  • роботодавець зобов'язаний надати й оплатити щорічну відпустку — ст. 74 Кодексу законів про працю України та ст. 2 Закону України «Про відпустки»;
  • можливо  достовірно оцінити обсяги вибуття, оскільки відомі тривалість відпусток і зарплата працівників;
  • якщо говорити про визначення терміна «забезпечення», зрозуміло, що роботодавцю невідомий точний час їх понесення (графік відпусток має  гнучкий характер).

Як же його порахувати та відобразити ?

Порядок розрахунку міститься в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. У ній сказано, що забезпечення визначають як добуток фактично нарахованої суми зарплати працівникам за місяць на відсоток резервування (Крезерв). Останній обчислюють як частку від ділення річної планової суми на оплату відпусток (Оплан) до загального річного планового фонду оплати праці (ФОПплан):Крезерв = Оплан : ФОПплан .   та коригують на коефіцієнт єдиного соціального внеску (1.22).

Суми створених забезпечень (резервів) відпусток визнають витратами і відображають кореспонденцією Дт 23, 91, 92,93,94 Кт 471. Нарахування резерву документально оформлюють бухгалтерською довідкою, у якій наводять необхідні розрахунки. Сформований резерв списують на оплату відпусток, компенсацій за невикористану відпустку  і  на сплату ЄСВ, нарахованого на суми таких відпускних і компенсацій. Якщо резерву не вистачає на покриття всіх витрат, суму перевищення відносять на витрати — Дт 23, 91 – 94 Кт 661, 651 напряму.

Що робити, якщо бухгалтер «забув»  в 2015 році створити забезпечення?

Якщо Товариство не створювало даного резерву в попередніх звітних періодах, воно повинно здійснити його нарахування  у 2016 році .

Відповідно до п. 4 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» помилки, допущені при складанні фінансових звітів у попередніх роках, виправляються шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Тому, вважаємо за необхідне нарахувати резерв у два етапи: та частина резерву, що відноситься до звітного календарного року, відноситься на дебет витрат, куди віднесено витрати на оплату праці відповідних працівників у кореспонденції з рахунком 471. Невикористані відпустки минулих років не відносяться до звітного періоду, але є зобов’язанням, що призведе до вибуття активів підприємства в майбутньому, тому друга частина резерву нараховується шляхом коригування нерозподіленого прибутку - Дт 44 Кт 471.

Це дасть змогу сформувати на початок 2016  року, з огляду на кількість днів невикористаних відпусток за попередні звітні періоди за наслідками інвентаризації, резерв невикористаних відпусток, що належить до витрат минулих періодів. А в подальшому створювати такий резерв щомісячним проведенням на витрати звітного 2016 року як резерв майбутніх виплат.

У листі від 22.12.2015 р. № 27433/6/99-99-19-02-02-15 ДФСУ роз’яснила, що різниця, на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування, щодо витрат на оплату відпусток працівникам та інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, які відшкодовані після 01.01.2015 р. за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01.01.2015 р., відображається у рядку 4.2.12 додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ декларації з податку на прибуток підприємства.

Отже, в бухгалтерському обліку невчасно нарахований резерв відпусток минулих періодів буде відображено через коригування нерозподіленого прибутку, а в податковому обліку підприємство має можливість включити його в податкові витрати в момент фактичного використання (виплати відпусток).

28.04.2016 року

Директор, аудитор  ТОВ АКФ «Бізнес Партнери»                     Наталія Цуприк

 
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

For the clients’ attention

Prev Next

Чи виникають ризики податкових донараху…

Згідно з п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в...

10 Nov 2016

Щодо можливості здійснення оптової торгі…

            Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" внесено зміни до Закону України...

10 Nov 2016

Про порядок оформлення видаткових наклад…

  Оформлення видаткових накладних, які відносяться до категорії первинних документів здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV  та Положення про документальне...

10 Nov 2016

Чи виникає ризик донарахування ПДВ на б…

У випадку, якщо Товариство використовує безкоштовну передачу  пакетів для пакування проданого товару покупцям та не відображає вартість пакету при продажі товару (в чеку клієнта) існує ймовірність спору з органами податкової...

10 Nov 2016

Резерв відпусток або як бути у 2016 році

Резерв відпусток або як бути  у 2016 році А чи потрібно нам створювати це забезпечення? Як відомо, за підсумками 2016 року (як і за 2015) податок на прибуток визначається шляхом коригування фінансового результату...

10 Nov 2016

Щодо обов’язковості застосування Підприє…

  З 1 липня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі –Закон про РРО). Після набрання чинності вказаними...

07 Nov 2016

The new scheme of desk audit

With the aim of organizing the work of STS bodies on the desk audit of single tax payer tax declarations, i.e. natural entity-business operator, it was approved an approximate order...

25 Sep 2012

© 2012 Аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери"
Створення сайтів PBB-дизайн