Про компанію

Політика відкритості компанії

Повна назва  аудиторської  фірми: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ»
Скорочена назва: ТОВ АКФ «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ»
Код ЄДРПОУ: 37741155.
Юридична адреса: 79058 м.Львів вул.Масарика, 18/130, а/с 8759.
Фактичне місцезнаходження: м.Львів, просп.. Чорновола 67, 2 поверх, ОЦ «Експрес Банк», офіс 208. Тел.  (032)249-36-61, 0673705846, 0503173661    e-mail: businesspartners@ukr.net
  • Рішенням Аудиторської палати України від 29 вересня  2011 г. № 239/3 ТОВ АКФ «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» включене в Реєстр аудиторських фірм і аудиторів.
    Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  №4463 від 29 вересня 2011р.  продовжене до 29 вересня 2021 року.
  • Свідоцтво про відповідність системи контролю якості затверджене рішенням АПУ від 28.09.2017 року №0712 чинне до 31.12.2022 року.
    Згідно розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.04.2013 р. ТОВ АКФ «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» включене  в реєстр Аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм №П000370 від 02.04.2013.Термін чинності до 28 липня 2021 року.
  • Згідно розпорядження  Національної комісії з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг №48 від 14 січня 2014 р. ТОВ АКФ «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» включене  в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Свідоцтво про включення до  реєстру аудиторських фірм №0090 від 14.01.2014 р. Термін чинності до 28 липня 2021 року.
Професійна відповідальність ТОВ АКФ «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» застрахована в  «УКРАЇНСЬКІЙ  АКЦІОНЕРНІЙ СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ «АСКА», договір № 3389568 від 10.01.2017р., термін дії договору: з 22.01.2017 до 21.01.2018р., загальна страхова сума  1000 000 грн.
За внутрішній контроль якості ТОВ АКФ «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» відповідає аудитор Стельмах Володимир Романович,  сертифікат аудитора №006684 від 29.04.2010 р. чинний до 29.04.2020 р.

Ключові співробітники компанії

Директор: Цуприк Наталія Андріївна, сертифікат аудитора  №005601 від 25.12.2003 року, чинний до 25.12.2018 року, телефон +380503173661
Аудитор: Стельмах Володимир Романович сертифікат аудитора №006684 від 29.04.2010 р. чинний до 29.04.2020 р.
Аудитор: Соловій Михайло Миколайович сертифікат аудитора серія А №002125, від 30.03.1995 р. чинний до 30.03.2019 р.
Аудитор: Губар Іванна Іванівна, сертифікат аудитора  № 007112 від 26.12.2013р. чинний до 26.12.2018р.
Адвокат: Коваль Андрій Іванович, свідоцтво на право адвокацької діяльності №000148 від 23.12.2014 р.

Курси підвищення кваліфікаціі:

Протягом останнього року наші працівники  прошли  підвищення кваліфікації  за такими  програмами:
  • «Фондовий ринок і аудит фінансової  звітності професійних  учасників фондового ринку»;
  • «Актуальні питання застосування в аудиторській практиці міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду»
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності у фінансових установах, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Виручка», МСФЗ 16 «Оренда».

Система внутрішнього контролю якості аудиторських послуг:

В нашій компаніі  у відповідності до   Міжнародних стандартів аудиту і Кодексу етики професійних бухгалтерів розроблена і впроваджена ефективна система контролю якості аудиторських послуг, завдяки якій співпраця з клієнтами проходить на високому рівні .
Система внутрішнього контролю якості  вдосконалюється  на основі постійного моніторингу за який відповідає  Шевчук Любов Михайлывна (сертифікат аудитора  № 006333 від 20.07.2007р.)
Наша компанія забезпечує  систему зберігання аудиторської документації і другої конфіденційної інформації у відповідності до вимог установлених Аудиторською Палатою Украіни.
Наша  компанія успішно проойшла зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, проведені Аудиторською Палатою України. Результати зовнішніх перевірок затверджені рішеннями АПУ від 01.11.2012г. № 260/4 від 01.11.2012 р. та від 28.09.2017 №349/4.

Свідоцтво № 4463 про внесення до Реєстру аудиторських фірм

Свідоцтво про проходження перевірки з контролю якості аудиторських послуг

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінустанов

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінустанов, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Страховий сертифікат до договору страхування відповідальності аудиторів

Сертифікати аудитора директора фірми Цуприк Н.А.

Сертифікат аудитора керівника відділу контролю якості Стельмах В.Р.

Сертифікат аудитора Соловій М.М.

Сертифікат аудитора Губар І.І.

© Copyright 2012-2019 АКФ Бізнес Партнери. Всі права збережено.

Search

Сайт розроблено в PBB-дизайн