Бізнес Партнери || Аудиторська компанія

Послуги

Обов’язковий аудит для НКЦПФР

Звернувшись до нас з питань обов’язкового аудиту, ви можете бути певні, що наша аудиторська фірма «Бізнес Партнери» у своїй діяльності дотримується усіх вимог Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку.

Ми здійснюємо аудит професійних емітентів та учасників ринку , а саме:

-       компаній з управління активами;

-       інститутів спільного інвестування (ІСІ та КІФ);

-       торговців цінними паперами;

-       депозитарних установ та зберігачів;

-        емітентів цінних паперів;

Відповідно до закону, а точніше ст. 8 ЗУ «Про аудиторську діяльність», аудиту підлягають окремі підприємства України та в окремих випадках. Так, обов’язковий аудит господарсько-фінансової діяльності здійснюється, щоб:

підтвердити достовірність та повноту річної (квартальної) звiтностi:

 • суб’єктів господарювання, що ліквідуються (якщо річний оборот становить більше 250-ти неоподаткованих мінімумів)

перевірити спроможність здійснювати внески до статутного фонду:

Наша команда виконує обов’язковий аудит для зборів акціонерів в обумовлені терміни, керуючись засадами компетентності та прозорості. 

 

Юридичні послуги

Вирішення податкових спорів. Скасування податкових рішень шляхом адміністративного та судового оскарження;

Представництво інтересів підприємств в господарських спорах;

Юридичний аутсорсинг (виконання функцій юридичного відділу вашої компанії);

Юридичний консалтинг (абонентське обслуговування, складання та супровід договорів, міжнародних контрактів, внутрішньої документації компанії, інших правових документів);

Правовий аудит (перевірка договірної дисципліни, установчих документів);

Супровід операцій та оцінка юридичних і податкових ризиків при купівлі-продажу корпоративних прав;

Послуги при отриманні дозволів для роботи нерезидента;

Отримання дозволів на початок роботи об‘єктів торгівлі та громадського харчування;

Супровід процедури звільнення працівників;

Реєстрація, ліквідація, внесення змін до установчих документів, реорганізація суб‘єктів підприємництва.

 

 

Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства

Справи йдуть не найкращим чином? Виявити «слабку ланку» у вашому бізнесі, дати відповідні рекомендації та розробити подальший план розвитку компанії допоможуть наші фахівці.

Якщо фінансовий стан підприємства залишає бажати кращого, перше, з чого слід почати – замовити у місті Львів аудит свого підприємства. Наша команда професійних юристів, бухгалтерів та аудиторів допоможе проаналізувати та виправити можливі помилки:

- в системі управління підприємством;

- в маркетинговій стратегії (ціноутворення, обсяг продажів, конкурентоспроможність);

-   в організації роботи персоналу;

- при використанні оборотних, необоротних активів та при інвестиційній діяльності.

Грамотно здійснена комплексна оцінка фінансового стану дасть змогу оцінити наявні ризики та виявити приховані перспективи в діяльності організації. 

За результатами аналізу спеціалісти нашої фірми розроблять комплекс заходів для поліпшення фінансового стану. Як правило, в управлінні поточними активами доцільно застосовувати агресивну та консервативну політику.

До ознак агресивної політики належать:

відсутність обмежень при нарощуванні поточних активів;

-  наявність значного об’єму грошових коштів;

-  наявність  значних запасів сировини/готової продукції;

- стимулювання покупців, збільшення дебіторської заборгованості.

При консервативній політиці відбувається стримування росту та мінімізація оборотних активів.

Отже, в залежності від конкретних умов підприємства, рекомендується застосовувати той чи інший інструмент впливу.

Співпраця з аудиторською компанією «Бізнес Партнери» назавжди звільнить вас від турботи «як зробити аналіз діяльності», тому що складний фінансовий стан вашого підприємства залишиться в минулому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супутні аудиторські послуги

Крім безпосередньо аудиту, наша команда пропонує для підприємств Львова та області супутні аудиторські послуги. Ми надаємо професійні незалежні висновки щодо питань, внесених Замовником.

Звертайтеся, якщо вас цікавить:

 • тестування компетенцій фінансової служби,
 • оцінка підприємницьких та податкових ризиків підприємства,
 • розробка бізнес-плану, плану фінансування інвестицій.

Тестування персоналу набирає все більшої популярності серед підприємців. Цей інструмент дозволяє виявити недопрацювання в системі підбору кваліфікованих кадрів, мотивації персоналу, провівши аналіз стратегічних та тактичних цілей, мотивів та очікувань працівників.

Згідно запиту керівництва, тестування може охопити як весь персонал, так і окремих працівників.

Ми надаємо висновки та свої рекомендації щодо:

Øвідповідності професійних знань займаній посаді;

Øпропозиції щодо ротацій персоналу;

Øвідповідності персоналу цілям підприємства;

Øініціації стимулів для персоналу в умовах нових цілей підприємства;

Øобсягів необхідних ресурсів для зміни існуючої системи мотивації.

Оцінка підприємницьких ризиків: якщо у вас виникли труднощі чи питання щодо правильності процесу оцінювання ризиків, здійснюваного управлінським персоналом, ви завжди можете звернутися в компанію «Бізнес Партнери». У нас працюють лише висококваліфіковані спеціалісти, які проконсультують та допоможуть розробити програму заходів, спрямовану на зменшення ризиків.

Розробка бізнес-плану – ваша найкраща інвестиція в майбутній проект. Вдала його розробка може не лише заощадити певні кошти, але й надійно представити проект перед інвесторами.

Завдяки бізнес-плану ви отримуєте орієнтири для подальших кроків та вагомий чинник для одержання фінансової підтримки від потенційних інвесторів (іноземних зокрема).

Наша команда має успішний досвід розробки бізнес-планів з метою залучення фінансування, незалежно від сфери, в якій планується старт проекту. Існують критерії, яких ми дотримуємось безумовно:

-  чітко визначаємо з Замовником мету: як правило, вона окреслюється проблемами, які даний бізнес-план покликаний вирішити;

визначаємось з цільовою аудиторією: для кого призначений бізнес-план (внутрішнє використання, інвестори тощо);

-         збираємо всю можливу інформацію, необхідну для написання бізнес-плану;

-         обираємо структуру та приступаємо до написання.

 

Бухгалтерське обслуговування

постановка та відновлення бухгалтерського та податкового обліку; виконання функцій фінансового контролера (контроль валових доходів і валових витрат, контроль заборгованостей, контроль за рухом ТМЦ, контроль відповідності графіка платежів та договірних умов за платежами);

участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;

виконання функцій фінансового незалежного консультанта (відстеження фінансових потоків, складання переліку доходів і витрат тощо);

супровід процедур зміни головних бухгалтерів на підприємстві, контроль прийому-передачі бухгалтерської та податкової документації, електронної версії бухгалтерської бази даних.

Залежно від потреб Замовника, вказані послуги можуть надаватись як у повному обсязі, так і частково, тобто можуть стосуватись лише визначених замовником їх окремих видів та процедур.

 

 

 

 

 

Консалтингові послуги у місті Львів

Досить часто підприємці, особливо початківці нехтують професійними консультаціями під час розробки стратегії бізнесу. І лише коли з’являються проблеми чи відбувається «застій», звертаються по допомогу.

Своєчасне звернення в консалтингові компанії, наприклад, «Бізнес Партнери» (Львів), гарантовано вбереже вас від стратегічних помилок і пришвидшить фінансове процвітання вашого бізнесу.

Навіть, якщо ви представлені на ринку вже багато років, дуже важливим є вміння «йти в ногу з часом» та адаптовуватися до умов ринку, що швидко розвивається та змінюється.

Наші фахівці допоможуть вам з адмініструванням та організацією підприємницької діяльності, а саме:

Ø розробити установчі документи та провести реєстрацію бізнесу під ключ;

Ø впровадити корпоративні стандарти в системи обліку та звітності, в т.ч. облікову політику;

Ø розробити схему документообігу;

Ø орієнтувати бізнес на потреби клієнтів;

Ø здійснювати управління проектами;

Ø забезпечити супровід та здійснювати моніторинг інвестиційних проектів;

Ø провести аналіз кадрового потенціалу;

Ø консалтинговий супровід складних договорів;

Ø правове забезпечення рішень правління та Наглядової Ради (зміна форми власності, форми господарювання чи легітимності певних господарських операцій);

Ø допоможемо з структуризацією чи реструктуризацією бізнесу,  розробкою нової системи обліку, внутрішнім аудитом,  розробкою  посадових інструкцій.

Наша команда працює з кожним Замовником на засадах прозорості та відповідальності. Ми знаємо, як змусити бізнес працювати на вас!

Замовте послугу бізнес-консалтингу в нашій компанії та відчуйте переваги нашої співпраці!

 

Вирішення питання оподаткування

Важливу роль в успішній діяльності підприємства відіграє оптимізація оподаткування в межах чинного законодавства. Замовивши у компанії «Бізнес Партнери» податкове планування та аналіз податкових витрат, можете бути спокійні за аудит перед податковою перевіркою, тому що ваш бізнес запрацює як годинник.

Відтепер ви не матимете проблем з податковою, адже ми беремо на себе консультування з питань податкового планування, а саме: 

 • Індивідуальне планування системи податкового обліку; 
 • Виправлення помилок в податковій звітності;
 • Виявлення проблемних питань оподаткування;
 • Перевірка видатків по фінансуванню;
 • Перевірка видатків по грантам;
 • Розслідування шахрайства і сприяння в спірних ситуаціях;
 • Питань трансферного ціноутворення (консультації щодо складання звіту та обгрунтування методу);
 • Консультування щодо податкових наслідків при укладанні господарських договорів;
 • Представництво інтересів замовника в податковій службі, зокрема оскарження рішення податкової служби про застосування штрафних санкцій.

 Непряме оподаткування (український та міжнародний досвід)

Ми співпрацюємо з компаніями, що здійснюють діяльність на території України та за кордоном. Надаємо консультації у сфері непрямого оподаткування, а саме: 

 • податку на додану вартість (ПДВ),
 • податкових аспектів міжнародних договорів (ЗЕД діяльність),
 • оподаткування доходів нерезидентів на території України без створення юридичної особи.

 Наші переваги

ü національний та міжнародний досвід податкового планування;

ü  успішний досвід оскарження податкових рішень;

ü  націленість на позитивний результат і довготривалу співпрацю;

ü знання проблемних нюансів податкового законодавства;

ü  вміння справлятися з найскладнішими завданнями. 

 


 

Аудит


Аудиторська перевірка у місті Львів – весь спектр послуг

Обов'язковий аудит

·        підтвердження достовірності річної фінансової звітності господарюючих суб’єктів (акціонерних товариств, компаній,  емітентів цінних паперів), звітність яких офіційно оприлюднюється (крім банків) за МСФЗ або ПСБО (У);

·        аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог МСФЗ;

·        підтвердження фінансового стану засновників підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, фінансових компаній, інших підприємств;

·        аудит підприємств, у разі порушення справи про банкрутство або визнання їх неплатоспроможними;

·        підтвердження ліквідаційного або розподільчого балансу підприємств, що ліквідуються, реорганізовуються.

За результатами проведеного обов’язкового аудиту надається офіційний аудиторський висновок згідно вимог регулюючих органів.

 

Ініціативна аудиторська перевірка

·         достовірність фінансової звітності та інформації, що надається власникам (в тому числі управлінські звіти);

·         повнота нарахування та сплата податків разом з порядком ведення податкового обліку;

·         стану бухгалтерського обліку;

·         окремі види господарських операцій, рахунків чи статей звітності (наприклад, касова дисципліна, чи дебіторська заборгованість);       

За результатами аудиторської перевірки замовнику надається аудиторський висновок та конфіденційний звіт, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом перевірки, та містяться рекомендації щодо виправлення помилок та усунення порушень.

Виконання погоджених процедур

I. Підготовка фінансової інформації:

Ø  трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), у фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);

Ø  консолідація фінансової звітності корпорацій та інших об’єднань підприємств відповідно до Національних або Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS/IFRS);

Ø  перевірки видатків по фінансуванню;

Ø  перевірки видатків по грантах;

Ø  запити по підтвердженню розрахунків з контрагентами (дебіторської та кредиторської заборгованостей);

Ø  аналіз фінансового стану;

Ø  оцінка відповідності управлінського обліку;

Ø   перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів, в тому числі, повязаних з інвентаризацією активів;

Ø  оцінка стану бухгалтерського та податкового обліку перед податковою перевіркою.

За результатами погоджених процедур (завдання) замовнику надається звіт аудитора, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом договору.

II. Консультації з питань оподаткування, що включають:

ü  консультації з питань комплексного податкового планування та оптимізації податкових ризиків;

ü  консультації з питань застосування податкового законодавства, у тому числі з організації податкового обліку та складання податкової звітності.

З будь яких питань, що стосуються аудиту, Ви можете отримати детальну консультацію, зателефонувавши в наш офіс. 

Аудиторська перевірка у місті Львів – весь спектр послуг

Обов'язковий аудит

·         підтвердження достовірності річної фінансової звітності господарюючих суб’єктів (акціонерних товариств, компаній,  емітентів цінних паперів), звітність яких офіційно оприлюднюється (крім банків) за МСФЗ або ПСБО (У);

·         аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог МСФЗ;

·         підтвердження фінансового стану засновників підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, фінансових компаній, інших підприємств;

·         аудит підприємств, у разі порушення справи про банкрутство або визнання їх неплатоспроможними;

·         підтвердження ліквідаційного або розподільчого балансу підприємств, що ліквідуються, реорганізовуються.

За результатами проведеного обов’язкового аудиту надається офіційний аудиторський висновок згідно вимог регулюючих органів.

 

Ініціативна аудиторська перевірка

·         достовірність фінансової звітності та інформації, що надається власникам (в тому числі управлінські звіти);

·         повнота нарахування та сплата податків разом з порядком ведення податкового обліку;

·         стану бухгалтерського обліку;

·         окремі види господарських операцій, рахунків чи статей звітності (наприклад, касова дисципліна, чи дебіторська заборгованість);

·          

За результатами аудиторської перевірки замовнику надається аудиторський висновок та конфіденційний звіт, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом перевірки, та містяться рекомендації щодо виправлення помилок та усунення порушень.

Виконання погоджених процедур

I. Підготовка фінансової інформації:

Ø  Трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), у фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ/IFRS);

Ø  Консолідація фінансової звітності корпорацій та інших об’єднань підприємств відповідно до Національних або Міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS/IFRS);

Ø  перевірки видатків по фінансуванню;

Ø  перевірки видатків по грантах.

Ø  Запити по підтвердженню розрахунків з контрагентами (дебіторської та кредиторської заборгованостей);

Ø  Аналіз фінансового стану,

Ø   Оцінка відповідності управлінського обліку;

Ø  Перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів в тому числі повязаних з інвентаризацією активів;

Ø   оцінка стану бухгалтерського та податкового обліку перед податковою перевіркою.

За результатами погоджених процедур (завдання) замовнику надається Звіт аудитора, в якому докладно висвітлюються всі питання, які були предметом договору.

II. Консультації з питань оподаткування, що включають:

ü  консультації з питань комплексного податкового планування та оптимізації податкових ризиків;

ü  консультації з питань застосування податкового законодавства, у тому числі з організації податкового обліку та складання податкової звітності.

З будь яких питань, що стосуються аудиту, Ви можете отримати детальну консультацію, зателефонувавши в наш офіс. 

 
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

До уваги клієнтів

Prev Next

Чи виникають ризики податкових донараху…

Згідно з п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в...

10 лист. 2016

Щодо можливості здійснення оптової торгі…

            Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" внесено зміни до Закону України...

10 лист. 2016

Про порядок оформлення видаткових наклад…

  Оформлення видаткових накладних, які відносяться до категорії первинних документів здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV  та Положення про документальне...

10 лист. 2016

Чи виникає ризик донарахування ПДВ на б…

У випадку, якщо Товариство використовує безкоштовну передачу  пакетів для пакування проданого товару покупцям та не відображає вартість пакету при продажі товару (в чеку клієнта) існує ймовірність спору з органами податкової...

10 лист. 2016

Резерв відпусток або як бути у 2016 році

Резерв відпусток або як бути  у 2016 році А чи потрібно нам створювати це забезпечення? Як відомо, за підсумками 2016 року (як і за 2015) податок на прибуток визначається шляхом коригування фінансового результату...

10 лист. 2016

Щодо обов’язковості застосування Підприє…

  З 1 липня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі –Закон про РРО). Після набрання чинності вказаними...

07 лист. 2016

Новий порядок проведення камеральної пер…

З метою організації роботи органів ДПС щодо проведення камеральної перевірки податкової декларації платника єдиного податку - фізособи - підприємця, затверджено орієнтовний порядок проведення таких перевірок.Зокрема зазначено, що під час прийняття...

25 вер. 2012

© 2012 Аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери"
Створення сайтів PBB-дизайн